Na tísňové lince 156 bylo v loňském roce přijato téměř 40 000 hovorů

O tom, že číslo tísňové linky Městské policie je pro občany Plzně již téměř nepostradatelné, vypovídá i počet telefonátů za rok. Na lince 156 jich bylo v loňském roce zaznamenáno téměř 40 000. Hlavním úkolem operačního oddělení městské policie je koordinace výkonu služby hlídek. V prostorách operačního oddělení je zřízen také pult centralizované ochrany. V současné době je na něj připojeno 75 objektů veřejného zájmu a dalších 13 je jich napojeno pomocí telefonních komunikátorů. V objektech jsou instalovány senzory a čidla, které v případě narušení objektu spustí uvnitř alarm a vysílají signál k PCO na dispečinku MP. Tady strážník pomocí počítače identifikuje objekt a lokalizuje místo narušení. Hlídky vyjíždějí na signál "poplach v objektu" na dané místo s vědomím, že uvnitř může být nebezpečný pachatel, případně i ozbrojený. V praxi dochází jak k zadržení pachatele přímo na místě, tak i k tomu, že pachatel poté, co uslyší signál alarmu v objektu, z místa uprchne, aniž cokoliv odcizí. Ve většině případů se však jedná o tzv. falešný poplach způsobený technickou závadou či nesprávnou obsluhou zabezpečovacího zařízení. Strážníci tohoto oddělení také zajišťují chod provozu dohlížecího kamerového systému. Pomocí něj bylo strážníky MP v roce 2009 zjištěno 3063 událostí, které hlídky městské policie řešily, případně je předaly PČR nebo úřadům či jiným organizacím. Více jak 2 100 případů se týkalo dopravy, dalších téměř 500 veřejného pořádku. Tísňové péče, služby pro seniory a handicapované občany využívá v současné době 10 osob. Jedná se o zajištění nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace s osobami s vysokým rizikem ohrožení zdraví nebo života. V případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností si mohou starší a zdravotně handicapovaní občané sami přivolat neodkladnou odbornou pomoc. Pohotovostní službu zajišťují pracovníci Městské charity a Městská policie Plzeň. K přivolání pomoci slouží speciální telefonní přístroj. V průběhu loňského roku bylo přijato celkem 75 hovorů na toto zařízení a na základě těchto žádostí poskytly hlídky MP Plzeň pomoc 24 krát .