Na Bolevecké základní škole ve středu proběhla přednáška pro prvňáčky na téma „Cesta do školy“

Během této besedy se městské policistky zaměřily na rizika, která na děti číhají cestou do školy nebo ze školy, protože není výjimkou, že i takto malé děti se musí velmi rychle naučit být samostatné. Povídaly si o cizích lidech nebo jak se zachovat, když potkají psa bez jeho pána. V neposlední řadě se nesmí zapomenout na dopravní výchovu, kterou je dětem stále potřeba připomínat, aby nedocházelo k neštěstím. Na závěr malí školáci dostali reflexní pásku, aby je řidiči cestou do školy nebo domů dobře viděli.