Městská policie Plzeň byla oceněna za poskytování strážníků do aktivních záloh AČR

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata se ve středu 5. června setkal v sále Domu armády Praha se zaměstnavateli příslušníků aktivní zálohy. Jako poděkování za jejich vstřícný přístup, podporu aktivní zálohy a příspěvek k obranyschopnosti ČR jim předal děkovné listy. Byla mezi nimi také Městská policie Plzeň.


http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/general-opata-ocenil-zamestnavatele-prislusniku-az--212314/?fbclid=IwAR0eStDegqxkr2dJgPn3l92FiR7BCBx5aM9ftYTnD_2Pv_yjY7964bVK6wA