Městská policie obdržela za pomoc v boji s koronavirem pamětní stuhu

 

V obřadní síni Plzeňské radnice se v pondělí 6. prosince 2021 uskutečnil za účasti radního města Plzně Martina Zrzaveckého, ředitele Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Mgr. Michala Bartoše a úzkého vedení Městské policie Plzeň slavnostní ceremoniál u příležitosti slavnostního poděkování strážníkům a zaměstnancům městské policie za pomoc a aktivity v boji proti šíření nakažlivé nemoci Covid 19.
Pandemie Covid 19 dorazila do České republiky na jaře roku 2020. Od té chvíle se součástí běžného výkonu služby strážníků stalo kontrolování dodržování vládních a dalších krizových opatření spojených s pandemií. Na podzim toho roku začali strážníci z Odboru analýzy a prevence kriminality vypomáhat Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje s trasováním rizikových kontaktů osob nakažených koronavirem. Do současné doby jich vytrasovali přes 10500. V ulicích strážníci řešili přes 3700 událostí souvisejících s pandemickou situací, bezmála 270 jich předali k dořešení správnímu orgánu a víc než 1000 vyřešili pokutou.
Část strážníků na jaře při první vlně epidemie zajišťovala bezpečnostní dohled v objektu karanténního místa v areálu bývalých kasáren na Borských polích, kde město zřídilo z pověření státu karanténní objekt a stanové centrum pro osoby bez domova. Dále spolupůsobili při zajišťování veřejného pořádku v místě odběrového místa ve Fakultní nemocnici v Plzni na Borech, dohlíželi na organizaci parkování, plynulost dopravy, dodržování rozestupů a dalších bezpečnostních opatření u velkokapacitního očkovacího centra na Skvrňanech, vybudovaného v areálu elektrotechnického učiliště.
„Víme, že situace pro Krajskou hygienickou stanici v Plzni není jednoduchá,“ uvedl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti, do jehož kompetence spadá i řízení Městské policie Plzeň, Martin Zrzavecký a dodal: „Jsme moc rádi, že můžeme hygienikům pomoci. Strážníci Městské policie Plzeň řeší události související s pandemií onemocnění covid-19, dohlížejí na dodržování platných hygienických a dalších opatřeních, které mají zamezit šíření viru, a také se už v minulém roce dobrovolně zapojili do trasování rizikových kontaktů osob nakažených koronavirem, aby odlehčili Krajské hygienické stanici. Na tuto spolupráci navázali letos v listopadu. Do trasování se nyní zapojilo šest strážníků, kteří mají s trasováním zkušenosti již z minulého roku,“ upřesnil Martin Zrzavecký.
Při slavnostním ceremoniálu ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Mgr. Michal Bartoš připjal k žerdi standarty Městské policie Plzeň pamětní stuhu s nápisem „Za pomoc v boji proti pandemii COVID 19 (2020-2021).“
Slavnostní událost završil velitel Městské policie Plzeň Ing. Petr Vlk udělením pamětních listů a odznaků evokujících působení zaměstnanců Městské policie Plzeň v boji proti koronavirové nákaze.
Za spolupráci v boji proti pandemii nemoci COVID 19 si z jeho rukou pamětní odznaky Městské policie COVID -19, 2020/21 a pamětní listy převzal radní města Plzně Martin Zrzavecký, ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Mgr. Michal Bartoš a vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MmP a krizového řízení Ing. Aleš Průša.
Závěrem zaznělo poděkování pro všechny, kteří v počátcích pandemie strážníkům Městské policie vyjádřili podporu, šili pro ně roušky a předávali dary v podobě ochranných prostředků. Zvláštní poděkování za spolupráci v koordinaci činnosti pro zajišťování dodržování krizových opatření patřilo pracovníkům Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.