Letní tábor Svojšín

Děti tráví prázdniny na LDT Svojšín.

Městská policie Plzeň pořádá LDT ve Svojšíně. Letní dětský tábor je určen pro děti od 6 do 15 let. Městská policie si pro děti připravila spoustu atraktivních činností. Děti mají možnost vyzkoušet si fyzické testy, které jsou nutné zvládnout pro práci policistů a strážníků. Dále strážníci pro děti připravili besedu, která se skládala ze dvou částí. Nejdříve jsme dětem přiblížili práci strážníků a poté jsme probrali téma Legální a Ilegální drogy. Dále máme pro děti připravenou dopravní soutěž společně s Besip pro Plzeňský kraj a Aktiv Besip při odboru dopravy MMP. Rovněž proběhla výborná spolupráce s Vysokou školou Dr.Mauritzové, obor záchranář. Dětem byla předvedena ukázka první pomoci při různých úrazech. Účelem je, aby děti dokázaly pomoci druhým a zasáhnout při neočekávaných situacích. Dále dětem bude předvedena ukázka práce psovoda a ukázka profesní sebeobrany strážníků. Rovněž si děti budou moci vyzkoušet jízdu na vozítku Segway, které strážníci používají ke své práci.