Zahájení Plzeňské senior akademie na MO Plzeň I

Zahájení Plzeňské senior akademie na MO Plzeň 1

 

Ve čtvrtek 19. 09. 2019 byla slavnostně zahájena „PLZEŇSKÁ SENIOR AKADEMIE“ pro občany z Městského obvodu Plzeň 1. Občany přišel přivítat pověřený velitel Městské policie Plzeň Mgr., Bc. Marek Šilhan a vedoucí OAPK Bc. Pavel Beránek MBA. Za MO Plzeň 1 seniory přišla přivítat starostka Ing. Helena Řežábová a místostarostka Mgr. Ilona Jehličková. Hned po uvítání následovala přednáška na téma: Seznámení s Městskou policií Plzeň, které se zhostil Mgr. Marek Šilhan. Občany seznámil nejen se současnými problémy, se kterými se strážníci potýkají, ale také s celou historií Městské policie Plzeň. Upozornil mimo jiné i na problematiku bezdomovectví, se kterou se města potýkají dodnes nebo se zaměřil na aktuální situaci v dopravě v Plzni. Upozornil na úseková měření, kde již měření probíhá pravidelně a seznámil občany s vytipovanými úseky, kde se použití úsekových radarů v budoucnu plánuje. Projekt PSA se realizuje na MO Plzeň 1 již počtvrté a přednášky se konají v prostorách L-Klubu ve Studentské ulici. Jeho zaměření je směřováno především na ucelené vzdělávání dané cílové skupiny dle aktuálního stavu kriminality na území města Plzně. Všechny vypracované programy jsou realizované tak, aby na sebe uceleně navazovaly. Na tomto projektu spolupracují i další organizace, například HZS PK, Bílý kruh bezpečí, ZZS PK a mnoho dalších. Za zmínku určitě stojí i exkurze, která proběhne mimo jiné v Českém rozhlase, kde se senioři seznámí s prostory a informacemi o činnostech, které se realizují při vzniku mimořádných událostí.