Senoři ČR - beseda

Ve středu 27. 03. 2019 uspořádala Městská policie Plzeň besedu na téma „Jak si nenechat ublížit“, která byla určena lidem ze zapsaného spolku „Senioři ČR“. Zároveň strážníci seznámili občany s projekty, které městská policie realizuje ve vztahu k seniorům. Beseda se konala v prostorách  D-klubu na Doubravce a byla určena lidem z tohoto obvodu.

     Cílem přednášek je dlouhodobě a cíleně snižovat kriminalitu páchanou na seniorech v rámci města, protože všeobecně platí, že lidé dříve narození patří z bezpečnostního hlediska k nejohroženější skupině obyvatel. Tato přednáška byla součástí projektu „Seni“, který je finančně podpořen Odborem sociálních služeb MMP.

Za realizaci: Andrea Vlčková a Karel Zahut - metodici prevence kriminality MP Plzeň.