Kopal do zaparkovaných vozidel a zkoušel, zda není některé odemčené, protože si chtěl do něj sednout

Včera v půl jedenácté večer byla vyslána borská hlídka městské policie do ulice Adélova, kde se měl nacházet muž, jenž kopal do zaparkovaných vozidel a pokoušel se je otvírat. Na místě zastihli třiadvacetiletého muže z jižního Plzeňska. Strážníkům potvrdil jeho konání a sdělil, že ho to mrzí. Z jeho dechu byl cítit zápach po alkoholu a po provedené dechové zkoušce byla naměřena hodnota 1,64 promile alkoholu v dechu. Protože muž u sebe neměl doklady k prokázání totožnosti, byl předveden na Policii ČR, kde bylo vzápětí zjištěno, že na mladém muži mají policisté právní zájem. Poté, co sdělil veškeré potřebné informace, bylo rozhodnuto o převozu na protialkoholní záchytnou stanici.
Strážníci v Adélově ulici a okolí vizuálně zkontrolovali vozidla a nenašli žádné známky poškození.