Děkujeme za pomoc

Městské policie Plzeň děkuje moc veřejnosti za její podporu, velmi si váží všech, kteří pomáhají a šijí v této době pro ně roušky. Poděkování za obětavost a nasazení patří také kolegyním, které zrovna nejsou ve službě nebo v práci, šijí roušky pro své kolegy ve výkonu.