Černé skládky na Lochotíně

Neuvěřitelný počet černých skládek se objevil v průběhu minulého týdne na Lochotíně

Určitě si nejeden člověk všiml, jak silnice v okolí našeho města před koncem odeznívající zimy vypadají. Tající sníh a teploty nad bodem mrazu odhalují všechna tajemství, která po sobě lidé v přírodě zanechali. Použitý nábytek, koberce, suť, pneumatiky. To je jen malý výčet toho, co je člověk schopen odhodit na odlehlá místa v přírodě, než aby uvedené materiály odvezl k likvidaci do sběrných dvorů. Strážníci na výskyt černých skládek narazí i při své činnosti. Neuvěřitelný počet černých skládek se objevil v průběhu minulého týdne na Lochotíně a to hned 8-mi případech. Hlídky na místě situaci zadokumentovaly a poznatek o výskytu černých skládek předaly k dalšímu řešení na Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 1.