Beseda pro studenty

Strážníci si povídali se studenty v Křimicích.

Metodici prevence kriminality Městské policie Plzeň navštívili v úterý 2.3. Střední průmyslovou školu dopravní v Křimicích. Studenty seznámili s tématem trestní odpovědnosti a ilegálních drog. Zároveň žákům představili práci Městské policie Plzeň. Studenti byli velice aktivní. Nejvíce se zajímali o postihy v souvislosti s užíváním drog, alkoholu a marihuany. Vzhledem k tomu, že toto téma patří mezi nezletilými a mladistvými k jednomu z nejrozšířenějších, snažili se jim strážníci poskytnout co nejvíce informací. Současně jim sdělili i rizika, která s sebou užívání návykových látek nese.

studenti 1 studenti