Odtahy vozidel

 

Odtahy vozidel

Stanice odtahů vozidel se nachází na adrese Radčická 6, Plzeň, 301 00, tel.: 377 224 271.

Vyzvednutí vozidel je možné kdykoli, za tímto účelem je provozní doba Stanice odtahů vozidel nepřetržitá.

Mapa odtahového parkoviště

Cenu odtahu vozidla je možné platit na místě v hotovosti, nebo platební kartou. Ceny odtahů a parkovného jsou stanoveny „Usnesením rady města Plzně č. 1667“

Pokud jste se dostali do situace, že Vaše vozidlo není na svém místě, nemusí se vždy jednat o krádež. Vaše vozidlo mohlo být odtaženo, protože tvořilo překážku provozu na pozemních komunikacích, případně stálo na vyhrazeném parkovišti a omezovalo řidiče vozidel, pro které bylo parkoviště vyhrazeno. Informace o tom, zda je vozidlo odtažené, získáte na bezplatné lince 156, případně přímo na telefonní lince Stanice odtahů vozidel.  

 

 

Nařízení statutárního města Plzně č. 10 / 2009

o zrušení nařízení č. 6/2003 o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně

Rada města Plzně se usnesla dne 26. 11. 2009 usnesením č. 1667 , podle § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 4a odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen v platném znění vydat toto nařízení :

Článek 1

Předmět úpravy

Nařízení č. 6/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně s e r u š í.

Článek 2

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010

Ing. Pavel Rödl(primátor města)
Ing. Vladimír Duchek,PhD.(náměstek primátora)

 

Usnesení RMP č. 1667

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Návrh na zrušení Nařízení č.6/2003 o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně.

2. Kalkulaci Správy veřejného statku města Plzně ohledně stanovení cen nucených odtahů silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně.

II. S c h v a l u j e

1.      Zrušení Nařízení č. 6/2003 o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně.


2. Ceny nucených odtahů silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením jednoho nuceně odtaženého vozidla na nepřetržitě střeženém parkovišti stanovené na základě kalkulace vypracované SVSMP takto:

 

Ceny za nucené odtahy silničních vozidel:

a) za jeden nucený odtah úplný 1 550,- Kč včetně DPH,
b) za jeden nucený odtah neúplný 950,- Kč včetně DPH.

Ceny za služby parkovišť spojené se střežením jednoho nuceně odtaženého vozidla na nepřetržitě střeženém parkovišti:

a) za první den (kalendářní den přitažení) 80,- Kč včetně DPH,
b) za každý další i započatý den 110,- Kč včetně DPH.

Pro účely tohoto usnesení se považuje za:

odtah úplný: jízdní výkon na místo odtahu, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla, naložení vozidla s použitím mechanické ruky, provedení písemného záznamu, převezení vozidla na určené parkoviště, složení vozidla pomocí mechanické ruky a předání vozidla obsluze parkoviště,

Pokračování usn. č. 1667

odtah neúplný: jízdní výkon na místo odtahu, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla, započetí odtahu (nastavení kolového závěsu a jeho upínání k odtahovanému vozidlu) a provedení písemného záznamu o přerušení výkonu,

služby parkovišť: přejímka odtaženého vozidla na parkovišti, střežení vozidla, nutné přemisťování vozidla na parkovišti v době střežení, výdej vozidla včetně kontroly technického stavu a další administrativní úkony spojené s vydáním vozidla majiteli.

III. U k l á d á

tajemníkovi MMP

1. Zrušit Nařízení č. 6/2003 o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel.
2. Zajistit dodržování schválených cen dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 1. 1. 2010,  Zodpovídá: Ing. Vítová

Ing.Jaklová
Ing. Pavel R ö d l ,

JUDr. Marcela K r e j s o v á ( primátor města Plzně, náměstkyně primátora)

 

 

 22.3.

Znečistil lavičku

Přímo před zraky strážníků vykonal malou potřebu hodinu… pokračovat...

 

22.3.

Záchranářské školení

Strážníci Pořádkové jednotky Městské policie Plzeň absolvovali… pokračovat...

 

21.3.

Návštěva rektora Univerzity Karlovy na služebně městské policie

Na obvodní služebnu Městské policie Plzeň Doubravka… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: