Povinně zveřejňované informace

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.       Úplný oficiální název povinného subjektu.
2.       Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
(změna vyhlášky č.15/1992 v příloze viz níže)
3.       Popis organizační struktury povinného subjektu.
4.       Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.
5.       Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
Případné platby můžete poukázat:
1120 – 311 / 0100                                                      
6.       Identifikační číslo organizace (IČO).
0075370
7.       Daňové identifikační číslo (DIČ).
CZ00075370
8.       Dokumenty
 Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
9.       Právní předpisy
 
 
a)     Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 
 
b)     Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)
 
 
c)     Vybrané právní předpisy České republiky
 
10.   Formulář pro podání žádosti o informace (Příloha 1) 
 
11.   Způsob podání žádosti o informace (Příloha 2)
 
12.   Stížnosti (Příloha 3)
 
13.   Opravné prostředky (Příloha 4)
 
14.   Sazebník úhrad za poskytování informací
 
15.   Statistika žádostí o informace   -  za rok 2015 poskytnuty 2 odpovědi na žádost o informace
16.  Výroční zpráva žádostí o informace  za rok 2015  viz soubory ke stažení
 
 
 
 
 
 

 

 22.2.

Tak se s odpadem nezachází

Těžké pořízení měli včera ráno strážníci s ženou,… pokračovat...

 

22.2.

Alkoholová série

Jednoho opilého za druhým lifrovali ve čtvrtek odpoledne… pokračovat...

 

21.2.

Chodník si vybral jako místo ke spánku

Na plzeňské záchytce skončili včera ve večerních hodinách… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: