Kontakty

Facebook MP Plzeň:

www.facebook.com/Městská-policie-Plzeň-207993512558900/

 

Velitelství Městské policie Plzeň
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Velitel MP: PhDr., Mgr. Karel MACH, MSc., MBA 
tel: 378 036 911
e-mail: mach@plzen.eu

Zástupce velitele MP: Mgr., Mgr. Marek Šilhan
tel: 378 036 909
e-mail: silhan@plzen.eu

Zástupce velitele pro výkon služby MP: Bc. Michal RYBÁČEK, MBA 
tel: 378 036 913
e-mail: rybacek@plzen.eu

Asistentka velitele MP: Alena KOPŘIVOVÁ
tel: 378 036 911
fax: 378 036 912
e-mail: koprivovaa@plzen.eu

Sekretariát MP Plzeň: Simona LÁVIČKOVÁ
tel. 378 036 911
e-mail: lavickovasi@plzen.eu     

Sekretariát MP Plzeň: Ing. Lucie ČMOLÍKOVÁ
tel. 378 036 916
e-mail: cmolikoval@plzen.eu  

Inspekční strážník primátora m. Plzně: Bc. Zdeněk BOR
tel: 378 036 908
e-mail: bor@plzen.eu

Právník MP Plzeň: Mgr., Bc. Lukáš NACHTMAN
tel: 378 036 939
e-mail: nachtmanl@plzen.eu

Tisková mluvčí: Jana PUŽMANOVÁ
tel: 378 036 902
e-mail: Puzmanova@plzen.eu

Operační oddělení
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Velitel operačního oddělení: Květoslav SYCHRA
tel: 378 036 910
fax: 378 036 901
e-mail: sychra@plzen.eu

Zástupce velitel OOD: Miloslav ANDĚL, MBA
tel: 378036910
email: andel@plzen.eu

Tísňová linka MP
tel: 156

operační oddělení
tel: 378036900

Oddělení vnitřní kontroly a stížností
Perlová 3, Plzeň, 301 14

Inspekční strážník: Bc. Michal HUSPEK
tel: 378 036 908
e-mail: huspek@plzen.eu

Odbor vzdělávání
Perlová 3, Plzeň, 301 14

Vedoucí OV: JUDr. Luděk HOSMAN
tel: 378036932
e-mail: hosman@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik : Ing. Bohumír SMOLKA
tel: 378 036 930
e-mail: smolka@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Bc. Pavel ŠTREJL
tel: 378 036 929
e-mail: strejl@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Mgr. Petr WEIDL
tel: 378 036 929
e-mail: weidl@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Michal ČERVENKA
tel: 378 036 938
e-mail: cervenkam@plzen.eu

Odbor analýzy a prevence kriminality 
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Vedoucí OAPK: Bc. Pavel BERÁNEK, MBA 
tel: 378 036 991 
e-mail: beranek@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Bc. Jan  BARFUS, DiS.
tel: 378 036 931
e-mail: barfus@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Andrea VLČKOVÁ
tel: 378 036 931
e-mail: vlckovaa@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Veronika KUCHYNKOVÁ
tel: 378 036 931
e-mail: kuchynkova@plzen.eu 

Metodik prevence kriminality: Karla MARCELOVÁ, DiS.
tel: 378 036 931
e-mail: marcelova@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Markéta Hazdrová
tel: 378 036 931
e-mail: hazdrova@plzen.eu 

Metodik prevence kriminality: Bc. Karel ZAHUT
tel: 378 036 991
e-mail: zahut@plzen.eu

Pracovník pro styk s veřejností: Jaroslav FRÖMER
tel: 378 036 902
e-mail: fromer@plzen.eu

Úsek logistiky
Perlová 3, Plzeň, 301 00


Ředitel úseku logistiky: Mgr. Antonín ŠTURM
tel: 378036914
e-mail: sturm@plzen.eu

Vedoucí personálního odboru: Bc. Jana ČERNÁ, MBA 
tel: 378 036 904
e-mail: cernaja@plzen.eu

Vedoucí ekonomicko - technického úseku (VETÚ): Ing. Miroslava NOVOTNÁ
tel: 378 036 907
e-mail: novotnami@plzen.eu   

Zástupce VETÚ: Ing. Jiří ULRICH
tel: 378 036 903
e-mail: ulrich@plzen.eu

Skladník: Daniela ŠMIŘÁKOVÁ
tel: 378 036 925
e-mail: smirakova@plzen.eu

Skladník: Hana VOKÁČOVÁ
tel: 378 036 925
e-mail: vokacovah@plzen.eu

Dopravní skupina (DS)
Dominikánská 12, Plzeň, 301 00
tel - služebna: 378 036 926
e-mail: os700@plzen.eu

Velitel DS: Luboš BUŠEK - dočasně pověřen
tel: 378 036 927
e-mail: busek@plzen.eu

Zástupce velitele DS: Bc. Václav ČECHURA
tel: 378 036 927
e-mail: cechurav@plzen.eu

 

Odtahy vozidel
Radčická 6, Plzeň 301 00
tel - služebna: 377 224 271
Velitel: viz. Dopravní skupina
e-mail: os900@plzen.eu

Služebna Lochotín
Alej Svobody 60, Plzeň, 323 00
tel - služebna: 378 036 918,
e-mail: os100@plzen.eu

Služebna Vinice  - dočasně omezený provoz 
Brněnská 65, Plzeň, 310 00
tel: 378 036 970
e-mail: os150@plzen.eu

Velitel: Petr LANDSMAN 
tel: 378 036 919
e-mail: landsman@plzen.eu  

Zástupce velitele: Gabriela ČERNÁ
tel: 378 036 919
e-mail: cernag@plzen.eu

Služebna Slovany
Koterovská 83, Plzeň, 326 00
tel - služebna: 378 036 920
e-mail: os200@plzen.eu

Velitel: Martina ŠIMŮNKOVÁ
tel: 378 036 921
e-mail: SimunkovaM@plzen.eu

Zástupce velitele: Bc. Ladislav BEČVÁŘ
tel: 378 036 921
e-mail: becvar@plzen.eu 

Služebna Střed 
Perlová 3, Plzeň, 301 00
vrátnice: 378 036 935
tel - služebna: 378 036 933
e-mail: os300@plzen.eu

Velitel: Ilona GABRIELOVÁ
tel: 378 036 934
e-mail: gabrielova@plzen.eu

Zástupce velitele: Miroslav KASL
tel: 378 036 934
e-mail: kaslM@plzen.eu

Stanice územně strážní služby Plzeň střed
Divadelní 4, Plzeň, 301 00
tel: 378 036 915
e-mail:
OS-SUSS@plzen.eu

Služebna Bory
Heyrovského 40, Plzeň, 320 00
tel - služebna: 378 036 940
e-mail: os400@plzen.eu

Velitel: Tomáš PETŘÍK
tel: 378 036 941
e-mail: PetrikT@plzen.eu 

Zástupce velitele: Bc. Petra TOMÁŠKOVÁ
tel: 378 036 942
e-mail: tomaskova@plzen.eu

Zástupce služebny MP Bory : Bc. Patrik SCHOVÁNEK
tel: 378 036 944
e-mail: schovanek@plzen.eu

Služebna Doubravka
Rádiová 42, Plzeň 312 00
tel - služebna: 377 265 592
e-mail: os500@plzen.eu

Velitel: Bc. Karel HAIS
tel: 377 462 462
e-mail: hais@plzen.eu

Zástupce velitele: Václav ROJ
tel: 377 265 592
e-mail: roj@plzen.eu

Služebna Skvrňany
Terezie Brzkové 35, Plzeň 318 00
tel - služebna: 378 036 966
e-mail: os600@plzen.eu

Velitel: Bc. Eva KÖNIGOVÁ, MBA 
tel: 378 036 967
e-mail: konigova@plzen.eu

Zástupce velitele: Luboš CHAMRAD
tel: 378 036 969
e-mail: chamrad@plzen.eu

 

Útulek pro zvířata v nouzi
Daimlerova 1219, Plzeň - Borská pole, 301 00

e-mail: os800@plzen.eu

Vedoucí: Petr KOKOŠKA
tel: 725 431 522
e-mail: kokoska@plzen.eu

Zástupce vedoucího ÚZN: Stanislav Šůs
e-mail: suss@plzen.eu

Vedoucí směny ÚZN:
tel: 724 317 314

 

 20.7.

Metodici prevence kriminality navštěvují příměstské tábory

Prázdniny jsou dobou, kdy velká řada děti tráví čas… pokračovat...

 

20.7.

Hrozil jí kolaps organismu

Všímavý kolemjdoucí zavolal ve čtvrtek odpoledne na… pokračovat...

 

20.7.

Strážníci našli pohřešovaného seniora

Úspěšně skončilo večer pátrání po pohřešovaném seniorovi.… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: