Kontakty

Facebook MP Plzeň: http://www.facebook.com/home.php

 

Velitelství Městské policie Plzeň
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Velitel MP: PhDr., Mgr. Karel MACH, MSc., MBA 
tel: 378 036 911
e-mail: mach@plzen.eu

Zástupce velitele MP: Mgr., Mgr. Marek Šilhan
tel: 378 036 909
e-mail: silhan@plzen.eu

Zástupce velitele pro výkon služby MP: Bc. Michal RYBÁČEK, MBA 
tel: 378 036 913
e-mail: rybacek@plzen.eu

Asistentka velitele MP: Alena KOPŘIVOVÁ
tel: 378 036 911
fax: 378 036 912
e-mail: koprivovaa@plzen.eu

Sekretariát MP Plzeň: Simona LÁVIČKOVÁ
tel. 378 036 911
e-mail: lavickovasi@plzen.eu     

Sekretariát MP Plzeň: Bc. Ilona Ubryová
tel. 378 036 916
e-mail: ubryova@plzen.eu 

Inspekční strážník primátora m. Plzně: Bc. Zdeněk BOR
tel: 378 036 908
e-mail: bor@plzen.eu

Právník MP Plzeň: Mgr., Bc. Lukáš NACHTMAN
tel: 378 036 939
e-mail: nachtmanl@plzen.eu

Tisková mluvčí: Jana PUŽMANOVÁ
tel: 378 036 902
e-mail: Puzmanova@plzen.eu

Operační oddělení
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Velitel operačního oddělení: Květoslav SYCHRA
tel: 378 036 910
fax: 378 036 901
e-mail: sychra@plzen.eu

Zástupce velitel OOD: Miloslav ANDĚL, MBA
tel: 378036910
email: andel@plzen.eu

Tísňová linka MP
tel: 156

operační oddělení
tel: 378036900

Oddělení vnitřní kontroly a stížností
Perlová 3, Plzeň, 301 14

Inspekční strážník: Bc. Michal HUSPEK
tel: 378 036 908
e-mail: huspek@plzen.eu

Odbor vzdělávání
Perlová 3, Plzeň, 301 14

Vedoucí OV: JUDr. Luděk HOSMAN
tel: 378036932
e-mail: hosman@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik : Ing. Bohumír SMOLKA
tel: 378 036 930
e-mail: smolka@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Bc. Pavel ŠTREJL
tel: 378 036 929
e-mail: strejl@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Mgr. Petr WEIDL
tel: 378 036 929
e-mail: weidl@plzen.eu

Pracovník pro výuku a výcvik: Michal ČERVENKA
tel: 378 036 938
e-mail: cervenkam@plzen.eu

Odbor analýzy a prevence kriminality 
Perlová 3, Plzeň, 301 00

Vedoucí OAPK: Bc. Pavel BERÁNEK, MBA 
tel: 378 036 991 
e-mail: beranek@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Bc. Jan  BARFUS, DiS.
tel: 378 036 931
e-mail: barfus@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Andrea VLČKOVÁ
tel: 378 036 931
e-mail: vlckovaa@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Veronika KUCHYNKOVÁ
tel: 378 036 931
e-mail: kuchynkova@plzen.eu 

Metodik prevence kriminality: Karla MARCELOVÁ, DiS.
tel: 378 036 931
e-mail: marcelova@plzen.eu

Metodik prevence kriminality: Markéta Hazdrová
tel: 378 036 931
e-mail: hazdrova@plzen.eu 

Metodik prevence kriminality: Bc. Karel ZAHUT
tel: 378 036 991
e-mail: zahut@plzen.eu

Pracovník pro styk s veřejností: Jaroslav FRÖMER
tel: 378 036 902
e-mail: fromer@plzen.eu

Úsek logistiky
Perlová 3, Plzeň, 301 00


Ředitel úseku logistiky: Mgr. Antonín ŠTURM
tel: 378036914
e-mail: sturm@plzen.eu

Vedoucí personálního odboru: Bc. Jana ČERNÁ, MBA 
tel: 378 036 904
e-mail: cernaja@plzen.eu

Vedoucí ekonomicko - technického úseku (VETÚ): Ing. Markéta HAJŽMANOVÁ
tel: 378 036 907
e-mail: hajzmanovama@plzen.eu  

Zástupce VETÚ: Ing. Jiří ULRICH
tel: 378 036 903
e-mail: ulrich@plzen.eu

Skladník: Daniela ŠMIŘÁKOVÁ
tel: 378 036 925
e-mail: smirakova@plzen.eu

Skladník: Hana VOKÁČOVÁ
tel: 378 036 925
e-mail: vokacovah@plzen.eu

Dopravní skupina (DS)
Dominikánská 12, Plzeň, 301 00
tel - služebna: 378 036 926
e-mail: os700@plzen.eu

Velitel DS: Luboš BUŠEK - dočasně pověřen
tel: 378 036 927
e-mail: busek@plzen.eu

Zástupce velitele DS: Bc. Václav ČECHURA
tel: 378 036 927
e-mail: cechurav@plzen.eu

 

Odtahy vozidel
Radčická 6, Plzeň 301 00
tel - služebna: 377 224 271
Velitel: viz. Dopravní skupina
e-mail: os900@plzen.eu

Služebna Lochotín
Alej Svobody 60, Plzeň, 323 00
tel - služebna: 378 036 918,
e-mail: os100@plzen.eu

Služebna Vinice  - dočasně omezený provoz 
Brněnská 65, Plzeň, 310 00
tel: 378 036 970
e-mail: os150@plzen.eu

Velitel: Petr LANDSMAN 
tel: 378 036 919
e-mail: landsman@plzen.eu  

Zástupce velitele: Gabriela ČERNÁ
tel: 378 036 919
e-mail: cernag@plzen.eu

Služebna Slovany
Koterovská 83, Plzeň, 326 00
tel - služebna: 378 036 920
e-mail: os200@plzen.eu

Velitel: Martina ŠIMŮNKOVÁ
tel: 378 036 921
e-mail: SimunkovaM@plzen.eu

Zástupce velitele: Bc. Ladislav BEČVÁŘ
tel: 378 036 921
e-mail: becvar@plzen.eu 

Služebna Střed 
Perlová 3, Plzeň, 301 00
vrátnice: 378 036 935
tel - služebna: 378 036 933
e-mail: os300@plzen.eu

Velitel: Ilona GABRIELOVÁ
tel: 378 036 934
e-mail: gabrielova@plzen.eu

Zástupce velitele: Miroslav KASL
tel: 378 036 934
e-mail: kaslM@plzen.eu

Stanice územně strážní služby Plzeň střed
Divadelní 4, Plzeň, 301 00
tel: 378 036 915
e-mail:
OS-SUSS@plzen.eu

Služebna Bory
Heyrovského 40, Plzeň, 320 00
tel - služebna: 378 036 940
e-mail: os400@plzen.eu

Velitel: Tomáš PETŘÍK
tel: 378 036 941
e-mail: PetrikT@plzen.eu 

Zástupce velitele: Bc. Petra TOMÁŠKOVÁ
tel: 378 036 942
e-mail: tomaskova@plzen.eu

Zástupce služebny MP Bory : Bc. Patrik SCHOVÁNEK
tel: 378 036 944
e-mail: schovanek@plzen.eu

Služebna Doubravka
Rádiová 42, Plzeň 312 00
tel - služebna: 377 265 592
e-mail: os500@plzen.eu

Velitel: Bc. Karel HAIS
tel: 377 462 462
e-mail: hais@plzen.eu

Zástupce velitele: Václav ROJ
tel: 377 265 592
e-mail: roj@plzen.eu

Služebna Skvrňany
Terezie Brzkové 35, Plzeň 318 00
tel - služebna: 378 036 966
e-mail: os600@plzen.eu

Velitel: Bc. Eva KÖNIGOVÁ, MBA 
tel: 378 036 967
e-mail: konigova@plzen.eu

Zástupce velitele: Luboš CHAMRAD
tel: 378 036 969
e-mail: chamrad@plzen.eu

 

Útulek pro zvířata v nouzi
Daimlerova 1219, Plzeň - Borská pole, 301 00

e-mail: os800@plzen.eu

Vedoucí: Petr KOKOŠKA
tel: 725 431 522
e-mail: kokoska@plzen.eu

Zástupce vedoucího ÚZN: Stanislav Šůs
e-mail: suss@plzen.eu

Vedoucí směny ÚZN:
tel: 724 317 314

 

 23.2.

Beseda pro seniory na téma „Jak si nenechat ublížit.“

Mezi další představené projekty byly zařazeny „Plzeňská… pokračovat...

 

22.2.

Starší žena z Linky seniorů skončila v péči záchranářů

Zdravotnická záchranná služba byla dnes ráno volána… pokračovat...

 

22.2.

Mladý muž odmítal řešit spáchaný přestupek

V podniku, kde jsem popíjel, byly obsazeny všechny toalety,… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: