Nábor

Podmínky přijetí:
  • trestní a občanská bezúhonnost

  • české státní občanství

  • nejnižší věková hranice 21 let

  • nejnižší vzdělání úplné středoškolské vzdělání, ukončené maturitní zkouškou

  • tělesná a duševní způsobilost

Převážně pochůzková činnost, zajišťování preventivní pořádkové služby, kontrolní činnost

Rozvržení služeb: 12-ti hodinové nepřetržité turnusové směny - tj. denní a noční, soboty, neděle a svátky.

  • 1. týden dlouhý - po, út, pá, so, ne

  • 2. týden krátký - st, čt

Nutno absolvovat fyzické testy, psychotesty a kompletní lékařské vyšetření zajištěné zaměstnavatelem.

Fyzické testy zahrnují:

1. Člunkový běh - 4 x 10 m (na čas)

2. Kliky - vzpor ležmo - maximální počet

3. Leh - sed - po dobu 2 min.

4. Běh na 1000 m ( na čas )

5. Jacíkův test

Lékařské vyšetření obsahuje kromě celkového posouzení zdravotního stavu též zátěžové testy - rotoped aj.

Po přijetí do pracovního poměru na základě splnění všech testů a lékařských vyšetření následuje 10-ti týdenní rekvalifikační kurz zakončený zkouškou na MV ČR za účelem získání osvědčení. Náplní kurzu je osvojení některých právních předpisů a prvků sebeobrany. Uchazeč též získá zbrojní průkaz.

Pracovní poměr je sjednán s 3 měsíční zkušební lhůtou na dobu 2 let s možností prodloužení na dobu neurčitou (viz ZP)

Platové podmínky: podle započitatelné praxe; základ + příplatky (riziko, směnnost, osobní příplatek, so + ne, svátky, noční směny, přesčasy). Výše mzdy je v rozmezí 6. - 8. platové třídy dle platného sazebníku. Po dobu kurzu je mzda nižší o příplatky za směnnost, svátky, noční směny apod.

Uchazeč musí rovněž podepsat čestné prohlášenío spolehlivosti dle zákona "O obecní policii":

Poučení § 4b, zák. č. 553/1991 Sb. ve znění zák. č. 311/2002 Sb.

  1. Spolehlivým není občan, kterému byla v posledních 5-ti letech uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt, jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

  2. Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Strážník prokazuje spolehlivost čestným prohlášením vždy k 31. prosinci kalendářního roku.

V případě zájmu je možné vytisknout a vyplnit formuláře přiložené v příloze (formuláře budou brzy k dispozici - stránky se upravují)a tyto poštou odeslat nebo osobně doručit na adresu:

Městská policie Plzeň
Perlová 3
k rukám Bc. Janě Černé, MBA
301 14  PLZEŇ

 

Probíhající kurz pro nové uchazeče

Rekvalifikační kurz pro strážníky MP.

 

 
Další případné dotazy můžete směrovat na naše personální oddělení:
Bc.Jana ČERNÁ, MBA    tel. 378 036 904, e-mail: cernaja@plzen.eu

 

 

Příloha s dotazníky:

 Personální dotazník(61,3kB), Žádost o prijetí do PP 2013.pdf (44kB),21.7.

Žena omdlela a při pádu na zem se se poranila

Ve čtvrtek večer požádal o pomoc strážníky na Slovanech… pokračovat...

 

21.7.

Mezi nepořádkem byly nalezeny injekční jehly

V Plzni proběhl ve čtvrtek další úklid bývalého tábořiště… pokračovat...

 

20.7.

Návštěva letního dětského tábora IZS v Melchiorově Huti

Městská policie Plzeň dorazila za účastníky dětského… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Cítíte se ohroženi osobami bez domova v centru města?

5%
Ano, žebráním.
10%
Ne, jsou to především lidé.
85%
Ano, hygienou a alkoholismem.

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: