Nábor

Podmínky přijetí:
  • trestní a občanská bezúhonnost

  • české státní občanství

  • nejnižší věková hranice 18 let

  • nejnižší vzdělání úplné středoškolské vzdělání, ukončené maturitní zkouškou

  • tělesná a duševní způsobilost

Převážně pochůzková činnost, zajišťování preventivní pořádkové služby, kontrolní činnost

Rozvržení služeb: 12-ti hodinové nepřetržité turnusové směny - tj. denní a noční, soboty, neděle a svátky.

  • 1. týden dlouhý - po, út, pá, so, ne

  • 2. týden krátký - st, čt

Nutno absolvovat fyzické testy, psychotesty a kompletní lékařské vyšetření zajištěné zaměstnavatelem.

Fyzické testy zahrnují:

1. Člunkový běh - 4 x 10 m (na čas)

2. Kliky - vzpor ležmo - maximální počet

3. Leh - sed - po dobu 2 min.

4. Běh na 1000 m ( na čas )

5. Jacíkův test

Lékařské vyšetření obsahuje kromě celkového posouzení zdravotního stavu též zátěžové testy - rotoped aj.

Po přijetí do pracovního poměru na základě splnění všech testů a lékařských vyšetření následuje 10-ti týdenní rekvalifikační kurz zakončený zkouškou na MV ČR za účelem získání osvědčení. Náplní kurzu je osvojení některých právních předpisů a prvků sebeobrany. Uchazeč též získá zbrojní průkaz.

Pracovní poměr je sjednán s 3 měsíční zkušební lhůtou na dobu 2 let s možností prodloužení na dobu neurčitou (viz ZP)

Platové podmínky: podle započitatelné praxe; základ + příplatky (riziko, směnnost, osobní příplatek, so + ne, svátky, noční směny, přesčasy). Výše mzdy je v rozmezí 6. - 8. platové třídy dle platného sazebníku. Po dobu kurzu je mzda nižší o příplatky za směnnost, svátky, noční směny apod.

Uchazeč musí rovněž podepsat čestné prohlášenío spolehlivosti dle zákona "O obecní policii":

Poučení § 4b, zák. č. 553/1991 Sb.

1. Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku

a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,

b) na úseku obrany České republiky,

c) proti veřejnému pořádku,

d) proti občanskému soužití,

e) proti majetku,

f) na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,

g) podle zákona o zbraních, nebo

h) podle § 28 odst. 1 nebo 2,

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Strážník prokazuje spolehlivost čestným prohlášením vždy k 31. prosinci kalendářního roku.

V případě zájmu je možné vytisknout a vyplnit formuláře přiložené v příloze (formuláře budou brzy k dispozici - stránky se upravují)a tyto poštou odeslat nebo osobně doručit na adresu:

Městská policie Plzeň
Perlová 3
k rukám Bc. Janě Černé, MBA
301 14  PLZEŇ

 

Probíhající kurz pro nové uchazeče

Rekvalifikační kurz pro strážníky MP.

 

 
Další případné dotazy můžete směrovat na naše personální oddělení:
Bc.Jana ČERNÁ, MBA    tel. 378 036 904, e-mail: cernaja@plzen.eu

 

 

Příloha s dotazníky:

 Personální dotazník(61,3kB), Žádost o prijetí do PP 2013.pdf (44kB),20.7.

Metodici prevence kriminality navštěvují příměstské tábory

Prázdniny jsou dobou, kdy velká řada děti tráví čas… pokračovat...

 

20.7.

Hrozil jí kolaps organismu

Všímavý kolemjdoucí zavolal ve čtvrtek odpoledne na… pokračovat...

 

20.7.

Strážníci našli pohřešovaného seniora

Úspěšně skončilo večer pátrání po pohřešovaném seniorovi.… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Myslíte si, že Městská policie Plzeň řeší dostatečně problémy s osobami bez přístřeší?

58%
Ano, zlepšení je v centru města.
42%
Ne, je to stále stejné, ne-li horší.

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: