Výběrové řízení – pracovnice sekretariátu Městské policie Plzeň

 

Velitel MP Plzeň vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení místa PRACOVNICE SEKRETARIÁTU Městské policie Plzeň
platová třída 7 (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)

Rámcová pracovní náplň:
- administrativní a sekretářské činnosti
- spisová agenda MP Plzeň
- zajišťování informačních a organizačních činnostíKvalifikační a odborné požadavky:
- minimálně SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou
- velmi dobré komunikační schopnosti
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, eSpis, Outlook, PowerPoint …)
- praxe v administrativním oboru 3 roky
- časová flexibilita
- ochota učit se novým věcem v oboru (profesní růst)
- občanství ČR
- zdravotní způsobilost

 

Předpokládaný datum nástupu: září 2017


Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
- přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)
- strukturovaný životopis
- personální dotazník
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Personální dotazník je možno vyzvednout přímo na Personálním odboru Městské policie Plzeň nebo stáhnout z webových stránek www.mpplzen.cz (Nábor)

 

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 31. 7. 2017 Personální odbor Městské policie Plzeň, Perlová 3, 301 00 Plzeň.
Bližší informace Bc. Jana ČERNÁ tel. 378 036 904, e-mail: cernaja@plzen.eu
Obálku označte názvem „VŘ na PRACOVNICI SEKRETARIÁTU MP Plzeň“.

 20.7.

Metodici prevence kriminality navštěvují příměstské tábory

Prázdniny jsou dobou, kdy velká řada děti tráví čas… pokračovat...

 

20.7.

Hrozil jí kolaps organismu

Všímavý kolemjdoucí zavolal ve čtvrtek odpoledne na… pokračovat...

 

20.7.

Strážníci našli pohřešovaného seniora

Úspěšně skončilo večer pátrání po pohřešovaném seniorovi.… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Myslíte si, že Městská policie Plzeň řeší dostatečně problémy s osobami bez přístřeší?

58%
Ano, zlepšení je v centru města.
42%
Ne, je to stále stejné, ne-li horší.

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: