VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa ZÁSTUPCE VEDOUCÍ EKONOMICKO-TECHNICKÉHO ÚSEKU Městské policie Plzeň

Velitel MP Plzeň vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení místa ZÁSTUPCE VEDOUCÍ EKONOMICKO-TECHNICKÉHO ÚSEKU Městské policie Plzeň
platová třída 9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)

Rámcová pracovní náplň:

- podílí se na zpracování rozpočtu organizace
- vedení účetních a ekonomických agend organizace
- vedení systému skladové evidence organizace
- příprava podkladů pro rozhodování vedoucí ekonomicko-technického úseku a Ředitele úseku
logistiky


Kvalifikační a odborné požadavky:
- SŠ vzdělání ekonomického oboru
- vysokoškolské vzdělání výhodou
- dobrá znalost práce na PC
- praxe v ekonomickém oboru (zkušenost v oblasti rozpočtu, v oblasti účetnictví organizace pod.)
- praxe ve veřejné správě výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
- občanství ČR
- zdravotní způsobilost

 

Předpokládaný datum nástupu: leden 2019


Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
- přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)
- strukturovaný životopis
- personální dotazník
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Personální dotazník je možno vyzvednout přímo na Personálním odboru Městské policie Plzeň nebo stáhnout z webových stránek www.mpplzen.cz (Nábor)


Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 30. 11. 2018 Personální odbor Městské policie Plzeň, Perlová 3, 301 00 Plzeň. Bližší informace Bc.Jana ČERNÁ, MBA, tel. 378 036 904,
e-mail: cernaja@plzen.eu
Obálku označte názvem „VŘ na zástupce vedoucího ETÚ MP Plzeň“.

 

 12.11.

Beseda s Vozíčkáři z Plzeňska

     Dne 9. 11. 2018 uspořádala… pokračovat...

 

9.11.

Senior upadl cestou po vyšetření v nemocnici

Velké štěstí potkalo v noci šestasedmdesátiletého… pokračovat...

 

9.11.

Podezřelá veřejná sbírka

Správní orgán bude muset rozhodnout ve věci mladého… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Myslíte si, že Městská policie Plzeň řeší dostatečně problémy s osobami bez přístřeší?

58%
Ano, zlepšení je v centru města.
42%
Ne, je to stále stejné, ne-li horší.

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: