Měření rychlosti vozidel v týdnu od 18.01. do 21.01. 2018

  Měření rychlosti bude prováděno ručním rychlostním měřidlem LTI 20/20 TruCAM.    

 

18. 01. 2018   07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Revoluční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Do Štěnovic

Od začátku obce (od Útušic)

ke křižovatce s ulicí K Doudlevcům

Za Rybárnou

V úseku od křižovatky s ul. Zborovská

po konec obce

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

 

19. 01. 2018   07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Revoluční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

K Hrádku

V úseku od křižovatky s ul. Letkovská 

po konec obce

Prvomájová

V úseku od křižovatky s ul. Chebská

po konec obce(směrem na Vejprnice)

Chotíkovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice v rámci  katastru obce

K Cihelnám

V úseku od Štefánikovy ul.

po kruhový objezd

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

20. 01. 2018   07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Revoluční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Zábělská ul.

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 2

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 2

Štefánikova

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 8

Doudlevecká

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Malostranská

V úseku od Náměstí M. Horákové

k ul. Mostní

Koterovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

21. 01. 2018   07:00 – 17:00 hod.

pozemní  komunikace:číslo – název

Úsek pozemní komunikace

směr

do centra

směr z centra

Revoluční

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

28. Října

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Nepomucká

V celém úseku pozemní komunikace –ulice – MO 2


Zborovská

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Dlážděná

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

Křimická

V úseku od Vejprnické ulice po konec obce

Vejprnická

V celém úseku pozemní komunikace -ulice po konec katastru Plzeň-město

V Radčicích

V celém úseku pozemní komunikace -ulice

 

Pozn.: ● – označení měřeného úseku

 

 19.10.

Taška ukrývala čtyři malá choulící se koťata

Překvapivý nález u obchodního domu na Borech, v tašce… pokračovat...

 

19.10.

 

18.10.

Role strážníků se na DDH zhostily děti

Zájmový kroužek „ Malý strážník“ běží v plném proudu.… pokračovat...

 

Oficiální informační server města Plzně se otevře v novém okně

Tísňová SMS linka pro neslyšící

Odchycená a nalezená zvířata

Myslíte si, že Městská policie Plzeň řeší dostatečně problémy s osobami bez přístřeší?

58%
Ano, zlepšení je v centru města.
42%
Ne, je to stále stejné, ne-li horší.

Rozesílání novinek umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem: